திரு.K. சுதர்சன்

2018 - புலமைபரிசில் இறுதி பரீட்சையினை எதிர்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு கொழும்பு பிரபல ஆசிரியர்  திரு.K. சுதர்சன் (றோயல் கல்லூரி, கொழும்பு - 07) அவர்களால்   எதிர்பாக்கப் படும் வினா விடைகள்.


Part 1- Question Papers

2018 - ஆண்டு 5 புலைமைப்பரிசில் மாணவர்களுக்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள்

  • வினாத்தாளினை பயிற்சி செய்ய TARUVAM வலையத்தளத்தில் பதிவு செய்திருத்தல் வேண்டும் 
  • பதிவு செய்ய CREATE NEW ACCOUNT
  • புதிய கணக்கினை உருவாக்குதல் தொடர்பாக இடர்பாடுகள் இருப்பின்  வீடியோவினை பார்க்கவும். Click Here

வினாத்தாளினை பெற்றுக்கொள்ள :

Exercise

பரீட்சைக்கு மிகவும் பயனுடைய வகையில்

அமைந்துள்ள பயிற்ச்சி வினாக்கள்